Vertalingen

Een vertaling kan in twee richtingen plaatsvinden: vanuit het Nederlands naar het Thai
en andersom. Beëdigde vertalingen kunnen ook verzorgd worden. Officiële documenten
zoals:
- een persoonscertificaat
- een huwelijkse voorwaarden
- een samenlevingscontract
- een hypotheekakte
- een uittreksel uit het bevolkingsregister
- een notariële akte
Tarieven zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, maar het is het laagste tarief ten opzichte
van andere bureaus.


Tolkdiensten

Opdrachten voor tolkdiensten worden met name gegeven door overheidsinstellingen zoals politiebureau's en rechtbanken. In bijzondere gevallen kan een particulier zelf een tolk inschakelen.Tarieven zijn afhankelijk van de duur van de dienst en de plaats waar de dienst plaatsvindt. Ook hier wordt een minimumtarief gehanteerd.